09.

Husk taksikring!

Mange glemmer å sikre takene sine på en forsvarlig måte. Både byggeforskrifter og politivedtekter pålegger huseiere et vesentlig ansvar.

Blant annet skal det monteres snøfangere på tak hvor snø og isras kan skade personer, gjenstander, bygningsdeler m.m. Dessuten skal det monteres snøfangere der sig eller ras kan medføre skader på gjennomføringer, takstiger eller andre installasjoner på taket. Det er også viktig å montere snøfangere på tak med høydeforskjell (trapping). Dermed unngår du at snø fra en takflate raser ned på en annen, noe som igjen reduserer risikoen faren for ødeleggelser.

Dimensjoneringen av snøfangere er bl.a. avhengig av takvinkelen, snølasten, lengden på takfallet og friksjonskoeffisenten på taktekkingsmaterialet. Det er viktig at snøfangerne blir montert sammenhengende i hele takets bredde. Korte snøfangere, for eksempel over inngangsparti, utsettes gjerne for større laster enn det de er beregnet for.

Er takfallet lengre enn 5 m skal det brukes flere rader med maks 5 m avstand per rad. Avstanden mellom radene skal deles inn i like store felt.

I vinkler og andre steder hvor det lett blir opphoping av snø, må konsollene settes tettere. For å unngå sig av snø i vinkler anbefales at enkeltlengder monteres på begge sider av vinkelrennen.

Et godt alternativ til tradisjonelle snøfangere/konsoller er snøfangeren NOMO. Dette er en bøyle av galvanisert stål som enkelt monteres mellom taksteinene. Et visst antall snøfanger NOMO skal fordeles over hele takflaten – et enkelt beregningsprogram viser fordelingen.  Antallet avhenger som for tradisjonelle snøfangere av takareal, takvinkel, snølasten  og taksteinstype.

NB: Snøfangere må ikke betraktes som sikkerhetsutstyr ved arbeide på tak. Snøfangeren skal ikke benyttes til feste for sikkerhetsliner.

This Post Has One Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *