Kostbart å glemme taket

Nordmenn glemmer taket på huset sitt. Med stadig mer ekstremvær kan dette fort koste dyrt.