10.

Kostbart å glemme taket

En fersk undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Infact, på oppdrag fra Skarpnes, viser at nordmenn er flinke til å vedlikeholde boligen sin. Men husets femte fasade blir forsømt.

Mer enn 2 av 3 nordmenn har brukt penger på vedlikehold og oppgradering av boligen de siste to årene. Men blant de som har utført vedlikehold på boligen sin, oppgir hele 60 % at de ikke har vært på taket.

– Også taket trenger vedlikehold. Et tak som ikke er tett kan i verste fall påføre huset store skader som fort kan bli kostbart, sier administrerende direktør i Skarpnes, Jon Duus (bildet).

Kostbare konsekvenser

Hvert år faller det over 450 000 liter nedbør på et gjennomsnittstak i Norge. Hvis vannet trenger ned gjennom takkonstruksjonen, oppstår det raskt fuktskader. Mugg- og råtesopp angriper takkonstruksjonen, bærebjelker og vegger.

– Dessverre venter mange huseiere for lenge med å utbedre taket, noe som kan få kostbare konsekvenser. Skader på tak som burde vært oppdaget av huseier, og som medfører reparasjoner og følgeskader, dekkes ikke alltid av husforsikringen, sier Jon Duus.

I undersøkelsen ble over 1 000 nordmenn spurt om deres forhold til vedlikehold og oppgradering av boligen generelt, og tak spesielt. 1 av 3 oppgir at de har brukt over 50 000 kroner på vedlikehold og oppgradering de siste to årene.

Folk fra Østlandet bruker mest penger på oppgradering og vedlikehold, mens folk fra Nord-Norge er de som bruker minst. Folk fra Midt-Norge utpeker seg som best i klassen på taksjekk og vedlikehold av taket.

Enkelt vedlikehold

– Det er ofte enkelt vedlikehold som kreves. Fjerning av mose, sjekke at taktekket er helt og kontrollere at taket er tett tar ikke lang tid, sier Duus og legger til:
– Det burde være like naturlig for folk å sjekke taket som huset for øvrig.

I samme undersøkelsen ble respondentene spurt om når man bør tenke på å bytte taket. 1 av 3 mener hvert 30. år.
– Et riktig lagt tak holder ofte lengre enn 30 år hvis man er flink til å vedlikeholde det, sier Duus.

This Post Has One Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *