God byggeskikk

Som ved mange andre områder ved et hus, har man også mange valgmuligheter ved utforming av taket, både knyttet til farger og overflatestrukturer.

Pass på fargen
Takets farge er ofte et resultat av en kulturarv med lange tradisjoner. Et tak skal passe naturlig inn i miljøet og ikke konkurrere med omgivelsene.
Dessuten; takets farge må selvfølgelig også passe sammen med fargen på huset.

Takets utforming henger som regel nøye sammen med den beskyttende og praktiske funksjonen. Tak med lave takvinkler er eksempelvis fordelaktig i snørike og vindutsatte områder. Tak med større takvinkel har bedre avrenning i nedbørsrike steder.

Arkitektnoiske trekk
Som en reaksjon på at hus over hele verden stadig er blitt mer like, har det i de senere årene blitt større interesse for lokal byggeskikk. Arkitekter, taktekkere og byggherrer legger økende vekt på takets utforming, selv om målet ikke nødvendigvis er å bevare den opprinnelige byggestilen.

Taket bør utgjøre et viktig arkitektonisk trekk ved hver enkelt bygning, og arkitekter, taktekkere og byggherrer har utallige varianter og stilarter å velge mellom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *