Presse

Innholdet på taknytt.no kan fritt benyttes såfremt Skarpnes kreditteres. I trykte medier skal det henvises til Skarpnes, mens det i nettmedier skal lenkes til artikkelen(e) stoffet er hentet fra.

For pressehenvendelser, vennligst kontakt:

Jon A. Duus
administrerende direktør

Telefon: 98 25 57 00
E-post: jduus@skarpnes.com