Nøye valg

Da Jan Magne Kristiansen skulle bygge hus, stod valg av takdekke mellom metallplater og takstein fra Skarpnes. Fargen fikk imidlertid kona bestemme.