Takets funksjon

Taket er den mest utsatte delen av en bygning, og skal beskytte mot nedbør og tåle klimatiske, kjemiske og mekaniske påkjenninger. Det skal også motstå eventuelle fukt- og kondensangrep på grunn av luftlekkasjer innenfra.

For å oppnå en god takfunksjon må alle komponenter i taket integreres til en samvirkende enhet.

For alle tak bør følgende krav stilles:

  • Yttertaket skal kunne gi underliggende bygning varig beskyttelse mot nedbør og smeltevann
  • Fukt som kommer innenfra skal kunne avgis uten at skadelig kondensdannelse oppstår
  • Yttertaket skal ha evne til å oppta alle aktuelle belastninger med tilfredsstillende sikkerhet uten at skadelige deformasjoner oppstår
  • Yttertaket skal gi tilstrekkelig sikkerhet for den som skal gå på taket

Lær mer om takets funksjoner på våre nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *